กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 22,450,000 บาท

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. ชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Piranha System) มูลค่า 1,800,000 บาท
2. กล้องผู้ช่วย กล้องผู้สังเกตการณ์ด้านข้าง (Coobservation tube for OPI Vario 700) มูลค่า 1,000,000 บาท
3. เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา มูลค่า 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (ICUCVT) อาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 3 จำนวน 3,250,000 บาท
5. เครื่องฉายรังสีส่วนประกอบโลหิต ด้วยรังสีเอกซเรย์ มูลค่า 12,400,000 บาท
รวมมูลค่ารวมกว่า 22,450,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญให้ท่านผู้บริจาค มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป