กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคชุด PPE EN  14126  จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคชุด PPE EN  14126  จำนวน 1,000 ชุด  มูลค่า 220,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย คุณพินรัฐ  จอมเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564