กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ รวมมูลค่า 39,869 บาท

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ รวมมูลค่า 39,869 บาท มอบให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้ป่วยที่รักษาด้วยโรคโควิด-19 โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย คุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564