กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่าทั้งหมด 9,655,000  บาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น รวมมูลค่าทั้งหมด 9,655,000 บาท โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแพทย์ ร่วมรับมอบ ซึ่งมีรายการดังนี้
1.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 350,000 บาท
2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพ Dicom จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท
3. ชุดตรวจวัดความดันสูงสุดขณะหายใจ เข้า-ออก จำนวน 2 ชุด มูลค่า 100,000 บาท
4.เครื่องวัดความอิ่มตัวของงออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 105,000 บาท
5.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 4,000,000 บาท
6. เครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 4,500,000 บาท