กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  รวมมูลค่า  7,900,000  บาท 

วันที่ 1 กันยายน 2564  กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  รวมมูลค่า  7,900,000  บาท   ซึ่งมีรายการ ดังนี้

  1. เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ จำนวน 34  เตียง  มูลค่า 1,700,000  บาท
  2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก รุ่น SVW-7621 จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 2,600,000  บาท
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้สยไฟฟ้าชนิดไบเฟชิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด รุ่นTEC-5631K  จำนวน 4 เครื่อง  มูลค่า 1,000,000 บาท
  4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง  มูลค่า 2,600,000 บาท

โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ