กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคเครื่องหัวตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับผ่าตัด  โดยใช้กล้องส่องผ่านหน้าท้อง  มูลค่า  750,000 บาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องหัวตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านหน้าท้อง มูลค่า 750,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์  รับมอบ