กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคแคปซูลความดันลบ  เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  มูลค่า  138,030  บาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคแคปซูลความดันลบ  เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  มูลค่า  138,030  บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์  รับมอบ