กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด มูลค่ารวม 5,899,980 บาท

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมทีมโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาฯ ได้ทำการตรวจรับและรับมอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด บริจาคโดย คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนี้ ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จ ณ อาคารอายุรกรรม 298 โรงพยาบาลขอนแก่นไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 อาคารอายุรกรรมแห่งนี้ มีแผนจะเปิดรองรับผู้ป่วยอายุรกรรมทั้งหมดของโรงพยาบาลขอนแก่น และขณะนี้ได้เปิดทำการไปแล้วบางส่วนเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีอาการปานกลาง ถึงอาการเข้าขั้นวิกฤต
ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณคุณปนัดดา อยู่วิทยา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาลขอนแก่นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด