กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ และเงิน 500,000 บาท

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์  จำนวน 40 เตียง มูลค่า 1,320,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

และบริจาค เงินจำนวน 500,000 บาท สำหรับใช้ในกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้   โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564