กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE  EN 14126  จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาค  ชุด PPE  EN 14126   จำนวน 1,000 ชุด  มูลค่า 220,000  บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และป้องกันโรคโควิด-19  โดยมี นพ.เอธัส  จิรเศวตกุล  ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ