กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคกล้องส่องตรวจและตัดภายในช่องท้องและลำใส้ใหญ่  พร้อมระบบวีดิทัศน์  มูลค่า 6,360,000 บาท 

วันที่ 19 พฤศจิกายน2564  กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา  บริจาคกล้องส่องตรวจและตัดภายในช่องท้องและลำใส้ใหญ่  พร้อมระบบวีดิทัศน์  มูลค่า 6,360,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เอธัส  จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นผู้แทนมอบ  และรับมอบโดย นายแพทย์จักรพันธุ์  ปรีดานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ