กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  ยี่ห้อ KARL  STORZ  มูลค่า 530,000 บาท 

วันที่ 27  มกราคม 2565  กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  ยี่ห้อ KARL  STORZ  มูลค่า 530,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้แทนกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย  พญ. กนกวรรณ  ศรีรักษา