กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร  พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รวมมูลค่า 4,700,000 บาท

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร  พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รวมมูลค่า 4,700,000 บาท โดยมีนายแพทย์จักรพันธ์  ปรีดานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการบริการทุติยภูมิ 2   เป็นผู้รับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ