กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคชุดเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคชุดเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ