กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคหน้ากาก N 95 รุ่น 1870  จำนวน 4,000 ชิ้น  มูลค่า 214,000  บาท 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคหน้ากาก N 95 รุ่น 1870  จำนวน 4,000 ชิ้น  มูลค่า 214,000  บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย นพ.วีระยุทธ  หุมอาจ  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น