กอ.รมน. ขอนแก่น และคณะ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,040 แพ็ค

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565   โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล  ที่บริจาคน้ำดื่ม เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  และเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีรายการ  ดังนี้

– กอ.รมน. ขอนแก่น (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) และ พคบ. รุ่นที่ 1 (พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน  629  แพ็ค

– คณะญาติ ,เพื่อนโรงเรียนแก่นนคร และ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ของ พ.ท.หญิง เยาวดี สอนโกษา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 341 แพ็ค

– โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนน้ำดื่ม  1,040 แพ็ค

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มมอบให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลขอนแก่น ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้  ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป…

#การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์