“การกักตัวเอง” 14 วัน ควบคุมสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคโควิด-19

กรมควบคุมโรค ย้ำ “การกักตัวเอง” เป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยควบคุมสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคโควิด-19….. https://is.gd/TvPZo0