การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง

วันที่​ 18 สิงหาคม​ 2565​ นายแพทย์ไพรัชฌ์ สงคราม​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่​ 7​ และนายแพทย์เกรียงศักดิ์​ วัชรานุกูลเกียรติ​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และประธาน​คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต​ 7​ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ:มุมมอง​ผู้บริหารกับการจัดการโรค​ NCDs โดยมีนายแพทย์​พรอนันต์​ โดมทอง​ ประธาน​คณะกรรมการ​พัฒนาระบบบริการสุขภาพ​ เขต​ 7​ กล่าวรายงานการจัดการประชุมในครั้งนี้​ มีเครือข่ายสหสาขา​วิชาชีพ​ แพทย์​ เภสัช​ พยาบาล​ ร้อยแก่น​สารสิน​ธุ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน​ 191 คน
การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง​ outcomes​ การดำเนินงาน​
ซึ่งวิทยากรและคณะทำงานได้นำเสนอให้เห็นถึงกระบวนการสร้างทีมดำเนินงานในระดับเขต​ เป้าหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง​ และผลักดันให้เกิดเครือข่าย​ Qaulity COPD​ Management​ จำนวน​ 21​ แห่ง, การ​ Empowerment ภายในเครือข่ายเขต​ 7​, การสนับสนุน​ Spirometry เพื่อช่วยในการวินิจฉัย​ และยาจำเป็นตามแนวทางการรักษาในรพ.​ Node​
ทั้งนี้​ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ​ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะได้ดำเนินส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการต่อไป