“การรวมตัวของเหล่าคนดีและผองเพื่อน”  นำโดย คุณฟาติมา หมื่นกันยา  (คุณเมย์)  บริจาคอาหารกล่องพร้อมทาน

วันที่ 6 เมษายน 2565  ผู้บริจาคในนาม  การรวมตัวของเหล่าคนดีและผองเพื่อน”  นำโดย คุณฟาติมา หมื่นกันยา  (คุณเมย์)  บริจาคอาหารกล่องพร้อมทาน จำนวน 70 ชุด น้ำเปล่า +เครื่องดื่ม และขนมปัง  รวมมูลค่า 10,199.99 บาท มอบให้บุคลกากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ