การให้บริการศูนย์ตรวจโควิด-19 รพ.ขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

การให้บริการศูนย์ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำเดือน มีนาคม 2566