การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อเครื่องต้มสมุนไพรอัตโนมัติ โดยมี นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564