การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท และคุณรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบซื้อเครื่องต้มน้ำสมุนไพรอัตโนมัติ ขนาด 40 ลิตร มอบให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ