การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริจาคแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยมีคุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป รับมอบ