กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในรูปแบบกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการคลินิกทันตกรรม การให้บริการตัดผมฟรี การรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม การให้บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ การปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ การเทน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของน้ำ การปลูกต้นไม้ และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสี ทำความสะอาดวัดโพธาราม ปรับปรุงทัศนียภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนในพื้นที่