กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และทำบุญคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดภายในเดือนตุลาคมด้วย จัดขึ้น ณ สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น