กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนธันวาคม 2566 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น