กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนธันวาคม 

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยชมรมศรัทธาทำ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนธันวาคม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้