กิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน  ชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต และให้พร  โดยมี คุณพินรัฐ  จอมเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล   นายแพทย์ปกรณ์  นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  คุณรัชนีกร มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้