กิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนพฤษภาคม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น  นพ.เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 3 และ คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนพฤษภาคม โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น