กิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ  และกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนสิงหาคมนี้

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าวิเวกธรรม หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต   และให้พรในกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมี นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง  คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นายแพทย์ปกรณ์  นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้