กิจกรรม“ทำบุญตักบาตรสร้างกุศล” เนื่องในวันมาฆบูชา 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 07.00 น. แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม“ทำบุญตักบาตรสร้างกุศล” เนื่องในวันมาฆบูชา  (ตามวิถี New Normal) ซึ่งจัดโดยชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มารับบิณฑบาต  ณ บริเวณสวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น