กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 และทำบุญคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนมกราคม  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) จำนวน 9 รูป  มารับบิณฑบาต