กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนเมษายน

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น  นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนเมษายน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น