กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   และกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากรฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น  โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565  และกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นในเดือนมิถุนายน  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตและให้พร  จัดโดยชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 07.00-08.00 น. ณ สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น