กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง  นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ” และกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น