กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น  คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  มารับบิณฑบาต  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น