กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ

วันที่ 19 เมษายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ เวลา 10.45 -11.45 น.  ณ บริเวณ หน้าห้องจ่ายยา  ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเดินรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก,  การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณรอาพาต,  อาราธนาศีล  กรวดน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รับศีลรับพร,  ประพรมน้ำมนต์ และพระสงฆ์ให้พรแก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมวันพระในครั้งนี้