กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ 5 มิถุนายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะบริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำหรับการปลูกต้นไม้มงคล “รวงผึ้ง” ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ จุดแรกบริเวณสวนธรรมธาริน  จุดที่สองบริเวณรั้วหน้าโรงพยาบาล และจุดที่สามบริเวณบ้านพักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น