กิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566  

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองขอนแก่น โดยกำหนดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ด้วยการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น และการรับบริจาคโลหิต