กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -12. 00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานสนามบาส ข้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากโรงเรียนอุ่นรัก การแสดงจากเด็กโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็กดี มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ มอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 2 รางวัล การแสดงบนเวทีของเด็กป่วยโรคมะเร็ง การแสดงของแพทย์พี่เลี้ยง กุมารเวชกรรม การแสดงของนักศึกษาพยาบาล และยังมีการประกวดวาดภาพ/ระบายสี อีกด้วย

นอกจากนั้น ท่าน ผอ. พร้อมทีมแพทย์ และผู้บริหาร ยังได้นำของขวัญไปมอบให้แก่เด็กป่วยในหอผู้ป่วยเด็ก ภายในโรงพยาบาลอีกด้วย