กิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 63

1 ธันวาคม 2563 พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ ให้ความสำคัญในการร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น เวลา 08.30-12.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น