กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมวันแม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ที่ให้กำเนิดแก่ลูกๆ ทุกคน และเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งกำหนดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อให้นานาประเทศได้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และร่วมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “ติดอาวุธลูกน้อยให้สมองดี เพื่ออนาคตที่ไร้ขีดจำกัด”การจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนา มหกรรมแข่งคลาน แข่งปั่นจักรยานขาไถ และการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 20 ท่าน