กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถ ใช้ถนน ของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2565 – เดือนกรกฎาคม 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นการเดินรณรงค์ แจกแผ่นผับ แก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น และจัดกิจกรรม “คำมั่นสัญญาในการขับขี่ปลอดภัย ออนไลน์” ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และเข้าถึงง่าย ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

นอกจากนั้นมีการลงทะเบียน Check in และ Check out สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกขั้นตอน จะมีสิทธิลุ้นรับรางวัลด้วย