กิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด -19”

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด -19” ภายใต้โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น