กิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อดีพ่อ” 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาด ในกิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อดีพ่อ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9  ณ เรือนพักญาติ โรงพยาบาลขอนแก่น