กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าวพร้อมรับ surveillance survey 2562”

วันที่  15 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว “โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมรับ surveillance survey เดือนธันวาคม 2562”  โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน  และ พญ.วิภาพร คงศรียาตรา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างบรรยากาศการเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์การรับเยี่ยมสำรวจเพื่อ surveillance survey  ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

โดยแบ่งทีมลงเยี่ยมออกเป็น 3 สาย ได้แก่ ทีมที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น,  ทีมที่ 2 รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาตร์ และ ทีมที่ 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  บรรยากาศการลงเยี่ยมในหน่วยงาน แสดงถึงความรักสามัคคี การมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ และเป็นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลขอนแก่น