กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคต ร.9”

เช้าวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และบุคลากร รวมถึงผู้ป่วยและญาติ ร่วมสร้างบุญกุศลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป มารับบิณฑบาต ให้ศีลและพร เพื่อความเป็นสิริมงคล จัดขึ้น ณ บริเวณสวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น