กิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพ PCC โรงพยาบาลขอนแก่น 2

โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี, ตำบลบึงเนียม และตำบลหนองตูม จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ”  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพ PCC โรงพยาบาลขอนแก่น 2   โดยมี นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้   และกล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น   ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นจำนวนมาก  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น