กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”  จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย ดร. จงกลนี  จันทรศิริ   รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”  จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้น ณ วัดป่าทองหนุนธรรมาราม บ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น