กิจกรรม “วันเบาหวานโลก” ปี 2561

วันนี้ 14  พฤศจิกายน  2561  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก  โดยกิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน  และบริการตรวจเลือดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ให้แก่ประชาชน และญาติผู้ป่วย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีพ่อ/แม่/ ปู่ /ย่า /ตา/ ยาย หรือมีพี่น้อง ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   นอกจากนั้นยังมีการจัดบูทกิจกรรม ได้แก่ การวัดมวลกล้ามเนื้อ  อายุร่างกาย,  การให้ความรู้เรื่องอาหารกับโรคเบาหวาน ,   โรคเบาหวานกับการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ปัจจัยเสี่ยง สัญญาณเตือน และการป้องกัน อีกด้วย

การจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน กระตุ้นและสนับสนุนการคัดกรองโรคเบาหวาน  และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้แก่ประชาชน   ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  จัดขึ้น ณ  สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น